Teachers for Climate

Ondersteuning van leerlingen en docenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst.

Home

TEACHERS FOR CLIMATE

Ondersteuning van leerlingen en docenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst.

Veel bedrijven en wetenschappers houden zich met deze vraag bezig. Onze leerlingen moeten de bagage meekrijgen om hierin op technologisch, economisch en ethisch niveau mee te denken.

 

Teachers for Climate ondersteunt leerlingen en studenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst. We brengen docenten en aanbieders van duurzaam onderwijs bij elkaar. We zetten ons in voor een constante, toekomstgerichte ontwikkeling van lessen en lesmateriaal.

ONDERWIJSVISIE

Hoe houden we de aarde leefbaar bij een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart?

Technologie speelt in de duurzame ontwikkelingen en het behoud van de welvaart een grote rol. Tegelijk groeit het besef dat we de natuur op een verstandige en ethische manier moeten beheren. Deze inzichten vertalen zich ook in nieuwe economische en maatschappelijke modellen. Goed onderwijs ontwikkelt bij leerlingen de kennis en de vaardigheden om binnen deze ontwikkelingen een volwaardige rol te spelen.

Teachers For Climate werkt daarom samen met Leren voor Morgen, een koepelorganisatie voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO, HBO en WO. Zowel organisaties als individuele docenten kunnen zich hierbij aansluiten.Binnen deze samenwerking onderhouden wij ook contact met de Time is Now Foundation. Zij zoeken samen met politieke partijen en schoolorganisaties naar ruimte voor duurzaam onderwijs.

Ga naar Leren voor Morgen
KLIMAATAGENDA

Samen nadenken over een duurzame leefomgeving

Ruim zestig jongerenorganisaties zijn aangesloten bij De Jonge Klimaatbeweging. Via deze organisatie denken zij samen na over het vormgeven van een duurzame leefomgeving. Teachers For Climate vindt dat onderwijs jongeren moet helpen om deze toekomstplannen te realiseren.

De volgende Jonge Klimaatagenda wordt gepresenteerd op 12 oktober.

Lees meer
LESMATERIAAL

Docenten en aanbieders van duurzaam lesmateriaal bij elkaar brengen

Teachers For Climate wil samen met Leren voor Morgen docenten en aanbieders van duurzaam lesmateriaal bij elkaar brengen. Groen Gelinkt is ooit begonnen met het online verzamelen van duurzaam lesmateriaal. Op dit moment dragen zij deze rol over aan Kennisnet. De overdracht is naar verwachting eind 2019 afgerond. UNESCO en Eco-schools ontwikkelen integrale visies op duurzaam onderwijs.

CONTACT

Steun Teachers for Climate

Teachers for Climate spreekt graag namens een grote achterban. Elke vorm van steun is daarom welkom. We zijn actief op zoek naar docenten die onze organisatie willen versterken. Ook zoeken we docenten die hun ervaringen met duurzaam onderwijs willen overdragen aan collega’s en leerlingen op andere scholen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten of actief hieraan bijdragen? Vul dan onderstaand contactformulier in. Pers en onderwijsorganisaties kunnen ook direct telefonisch contact opnemen, tel: 06-46752547.
AGENDA

Bekijk de landelijke agenda

Leren voor Morgen houdt een landelijke agenda bij van activiteiten op het gebied van duurzaam onderwijs voor PO, VO, MBO, HBO en VO. Hier zijn ook de activiteiten te vinden van Teachers for Climate. Klik op onderstaande link voor een volledig overzicht.

Bekijk agenda